La contractació pública suposa al voltant del 16% del PIB i es pot convertir en un instrument idoni per a orientar la política econòmica. Actualment els criteris de la contractació es basen exclusivament en criteris objectius (condicions tècniques i preu) i en l’aplicació estricta dels principis de lliure concurrència i publicitat. No té en compte altres principis de caràcter ètic, social i solidari com la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, l’ocupació de qualitat amb drets, la compra ètica amb comerç just o el foment de l’ocupació de qualitat i col·lectius desfavorits, compromís ambiental de l’empresa. Sembla com si l’ètica, la solidaritat o els principis socials estigueren prohibits jurídicament en qualsevol mecanisme de contractació.

És amb eixa voluntat d’apostar per una economia ètica, del bé comú que compromís proposa incorporar, sempre que siga possible, clàusules socials en els expedients de contractació de l’ajuntament. Clàusules socials de discriminació positiva en temes de caràcter social relacionats amb:

1.- Contractació de persones desocupades amb dificultat d’accedir a l’ocupació (minusvalidesa, llarga duració, etc.).

2.- Equiparació salarial entre dones i homes.

3.- Foment de la contractació indefinida dels seus treballadors.

4.- Disminució de les diferències salarials entre els alts càrrecs i executius, treballadors.

Joan Gilabert, portaveu de Compromís manifestava “malgrat les dificultats jurídiques, la nostra aposta es canviar el model econòmic, apostar per una economia ètica i del bé comú, Ontinyent ha de continuar liderant polítiques progressistes”.

Ontinyent a 23 d’octubre de 2015

Joan Gilabert, portaveu del GPM Compromís

a l’ajuntament d’Ontinyent