La Regidoria d’Hisenda que encapçala Josep Francés està treballant en fixar les taxes i impostos municipals per a l’any 2013, amb la premissa de congelar-los. Amb aquesta premissa,el Govern d’Ontinyent pretén contribuir a una menor pressió fiscal per a la ciutadania, davant la complicada situació econòmica.

Malgrat que l’ajuntament tindrà un increment de costos per la pujada de l’IVA del Govern Central, i l’IPC anual; està treballant-se amb la proposta de congelar els ingressos municipals, el que obligatòriament comportarà continuar amb el control estricte de la despesa.

La ciutadania està sent sotmesa a fortes pujades d’impostos i retallades en serveis bàsics per part del Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana, la pujada de l’ IVA, IRPF, retallades en educació i sanitat, ajudes a la dependència així com la pujada de la llum i el transport, la reducció de les beques de llibres, de menjador, increment de taxes universitàries i un llarg etc. de retallades que cada dia fan que la qualitat dels serveis públics i la qualitat de la vida de les famílies siga més difícil.

Per això l’ajuntament, en la mesura del possible, no vol contribuir a incrementar la pressió econòmica de les famílies i estudia fer un esforç per ajustar l’increment de les despeses sense incrementar ni taxes ni impostos.

La Regidoria d’Hisenda, junt a la resta de membres del govern, està perfilant la proposta d’ordenances fiscals per a l’exercici 2013, ordenances que continuaran apostant per incentivar el foment d’activitat econòmica.
Coalició Compromís