La nova seu judicial de la capital de la Vall d’Albaida s’instal·larà a l’antiga fàbrica de Bernabeu, la qual serà comprada per l’ajuntament amb fons propis, i serà adequada amb finançament de la Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana

Ferran Puchades, secretari de Justícia de la Generalitat, al #DebatAmbCompromís celebrat al Llombo: “Estem treballant molt perquè Ontinyent tinga uns jutjats dignes”

La Generalitat Valenciana invertirà 200 milions d’euros en la construcció i rehabilitació integral de seus judicials, així com en mesures d’eficiència energètica i en la millora de la seguretat i el manteniment dels edificis amb el Pla d’Infraestructures Judicial.

Aquest pla d’inversions per al període 2017-2021 pretén impulsar un sistema de justícia modern, sostenible, segur, eficient i eficaç mitjançant el foment d’unes infraestructures dignes.

Els seus objectius són: dotar la ciutadania d’una atenció digna, cosir l’Administració de justícia perquè el territori no marque la diferència de l’atenció i dotar els professionals de mitjans dignes per a fer el seu treball.

Pel que fa a la nostra ciutat, Ontinyent comptarà amb un nou Palau de Justícia al barri del Llombo. La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques finançarà a tal efecte la rehabilitació de l’antiga fàbrica de Bernabeu, que serà prèviament adquirida per part de l’Ajuntament, qui també executarà les obres sobre l’edifici seguint el model del pla “Edificant” de la Conselleria d’Educació.

Segons constata l’informe tècnic de valoració de la idoneïtat com a seu judicial de l’immoble situat al nº15 de l’Avinguda del Llombo, aquest espai compta amb una superfície disponible de 2.295 m2, 176 m2 més que la suma de les quatre seus judicials amb que es compta ara: l’Edifici de l’Avinguda Compte de Torrefiel nº2 (755 m2); l’edicifi en Padre Fernando Alcina nº2 (699 m2); la planta baixa en Compte de Torrefiel nº3 (455 m2) i la planta baixa també als nº4 i 6 de Compte de Torrefiel, en fase d’obres de rehabilitació per ubicar temporalment el jutjat número 3, que s’ocupa dels casos de violència de gènere.

L’edifici, situat a 450 metres de l’actual Palau de Justícia, és una construcció aïllada que compta amb dues plantes i quatre facanes a parcel·la que permeten unes condicions òptimes d’enllumenat natural i ventilació de les estancies, unes característiques que també afavoreixen la distribució dels espais, optimitzant recorreguts i zones comunes. La construcció es troba en una parcel·la tancada amb un únic accés des del carrer Rafael Sanchis Seguí.

A l’informe de la Conselleria també es fa referència a l’informe urbanístic previ emès per l’Ajuntament, on es constata entre altres coses que l’edifici és compatible amb l’ús dotacional, que es compta amb una dotació d’estacionaments pròpia, o que el tractament dels espais lliures serà per enjardinat i lliure edificació compatible amb estacionament. Igualment, en l’informe autonòmic es planteja que en previsió a futures necessitats, es deurà instar a l’Ajuntament a fer una modificació puntual del PGOU per dotar a la parcel·la de major edificabilitat i paràmetres urbanístics adequats per a l’ús dotacional administratiu.

Ara, amb els informes favorables i la inclusió de l’actuació en el Pla d’Infrastructures Judicials de la Conselleria, el següent pas serà l’inici dels tràmits formals per a la compra de l’edifici per part de l’Ajuntament d’Ontinyent.