Lluís Ferrando debatrà amb la ciutadania d’Ontinyent sobre el nou model urbanístic valencià

Compromís per Ontinyent es complau en convidar-vos al #DebatAmbCompromís que tindrà lloc el proper divendres 19 de gener a les 20.00 al Centre Cultural Caixa Ontinyent en què participarà el director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Generalitat per parlar de la modificació de la legislació urbanística valenciana impulsada des del govern del Botànic.

Des del col·lectiu local de Compromís per Ontinyent ens hem compromès des de sempre a fer de pont entre els càrrecs que té la nostra coalició a la Generalitat Valenciana i la ciutadania ontinyentina. Amb eixa mentalitat vam encetar el cicle #DebatsambCompromís, amb l’objectiu d’acostar els nostres càrrecs a la nostra ciutat i posar-los a disposició de la ciutadania perquè els faça arribar de manera directa les preocupacions, dubtes i propostes.

Després de sis debats molt fructífers i força encoratjadors, en què han participat cinc alts càrrecs de la Generalitat Valenciana i un diputat al Congrés, ara ha arribat l’hora de parlar d’urbanisme amb el director general Lluís Ferrando.

Recordem que fa uns mesos el govern valencià va presentar l’avantprojecte de modificació de la Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge amb l’objectiu d’establir un règim que afavorisca les actuacions de renovació, regeneració i rehabilitació urbana, per a facilitar les intervencions en el sòl urbanitzat destinades a millorar la qualitat d’aquests àmbits que puguen estar obsolets, infradotats i deteriorats o àmbits en què es donen situacions de vulnerabilitat.

Un segon objectiu de la Llei és reforçar la funció i el control públic sobre els processos d’ocupació del territori. Aquest objectiu es concreta en l’eliminació de les actuacions territorials estratègiques i la regulació dels projectes d’inversió estratègica sostenible, en els quals la participació de les institucions públiques serà més intensa que en la figura anterior, i on el caràcter excepcional d’aquesta figura es tradueix en requisits de gestió i d’utilització adequada dels instruments urbanístics. Així mateix, en una altra classe d’actuacions urbanístiques, s’afavoreix la gestió directa dels programes d’actuació, no sols donant preferència a aquest mode de gestió enfront d’altres, sinó removent barreres existents per a poder actuar d’aquesta manera. En aquest sentit, la modificació de la llei garantirà el control públic dels creixements urbanístics, amb el foment del desenvolupament en les àrees ja urbanitzades i evitant que els agents urbanitzadors puguen promoure instruments de desenvolupament que reclassifiquen noves peces del territori com a sòl urbanitzable.

En tercer lloc la Llei té per objecte donar solució a situacions existents en el territori com a conseqüència d’actuacions realitzades al llarg del temps i que tenen efectes perjudicials des d’un punt de vista territorial, paisatgístic i ambiental. En aquesta situació es troben tant construccions existents en el medi urbà, per a les quals es modifiquen articles sobre ordres d’execució, com les urbanitzacions sense finalitzar en distint grau d’execució, per a les quals s’estableix la reparcel·lació inversa o l’ampliació del termini d’urbanització i la subdivisió de les unitats d’execució; i les edificacions existents en el sòl no urbanitzable, respecte de les quals es modifica el règim de minimització d’impacte, per fer-lo més adequat a la realitat existent i es creen les denominades llicències d’impacte ambiental i territorial. En definitiva, es tracta d’evitar que aquestes situacions tornen a produir-se, amb l’ampliació en el temps de la possibilitat d’actuació de l’Administració i una major eficàcia en l’adopció de mesures d’execució substitutòria.

I finalment, en quart lloc, s’estableixen algunes modificacions en el règim del sòl no urbanitzable que deriven de les necessitats que s’han posat de manifest en el període d’aplicació de la norma, com ara la introducció de l’habitatge vinculat a explotació agrícola o la forma de calcular el cànon urbanístic de les declaracions d’interés comunitari.

Arxivat en: Medi Ambient i Territori

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *