Avant amb la il·lusió!

Ontinyent és una ciutat amb un gran potencial gràcies a l’esforç diari de les persones que habiten en ella. A Compromís per Ontinyent no ens resignem a acceptar la decadència econòmica de la ciutat, l’abandonament de centre històric, la manca d’oportunitats per als joves, o que el medi rural es malbarate. Volem apostar per un govern amb il·lusió perquè pensem que Ontinyent té possibilitats de futur, d’oportunitats per fomentar l’ocupació, de fer renàixer el cor del seu històric entramat urbà. Perquè venim de temps difícils, però el canvi i la transformació demana la participació de totes les dones i homes que aspiren a una societat millor, més inclusiva, justa i participativa.

A Ontinyent cal que apostem per la gent honesta. Mereixem un govern de persones preparades que gestione els diners de totes i tots, que tinga les mans lliures per construir el futur de la nostra ciutat junt amb tota la ciutadania, barri a barri, colze a colze. El programa de govern que ací trobareu ha estat elaborat de manera participativa i té tres grans objectius principals: fomentar l’activitat econòmica de la ciutat per respondre a la gran pregunta, de què viurem a Ontinyent en el segle XXI? En segon lloc el foment d’una política inclusiva i social, i com a tercer objectiu general una política urbanística i territorial sostenible que revitalitze el nostre centre històric, cuide els nostres espais naturals i garantisca l’accés a un habitatge digne.

Estem preparats per a assumir el repte. Tenim la preparació per als nous temps, per a construir una política, participativa i transparent, on les persones són el més important. És per això que ens presentem amb un equip renovat, amb un grup de gent amb una trajectòria insubornable en la defensa dels interessos dels ontinyentins i ontinyentines, única garantia de bona interlocució amb les institucions valencianes. És per això que presentem aquest programa de govern per als 4 anys que vénen i demanem la vostra confiança el propvinent 26 de maig.

Avant, Ontinyent!


ÍNDEX

1. Avant amb la creació d’oportunitats!
Promoció econòmica, foment del treball i hisenda pública

1.1. Polítiques d’ocupació

1.2. Organització municipal

1.3. Economia Verda i del Bé Comú

1.4. Suport a l’emprenedoria i a la creació d’empreses

1.5. Deute municipal

1.6. Estructura dels pressupostos

1.7. Ordenances fiscals

1.8. Promoció econòmica

1.9. Economia de cures

1.10. Comerç

1.11. Indústria

2. Avant amb la transparència i la participació!
Participació ciutadana, bon govern i transparència

2.1. Reglament de comunicació institucional

2.2. Transparència

2.3. Mecanismes de control i fiscalització

2.4. Justícia

2.5. Càrrecs públics

2.6. Foment de la cultura participativa activa

2.7. Foment de l’associacionisme

2.8. Foment dels òrgans participatius

2.9. Solidaritat i cooperació

3. Avant amb la igualtat!
Igualtat i polítiques inclusives

3.1. Serveis Social

3.2. Persones majors

3.3. Persones migrades

3.4. Igualtat de gènere

3.5. Dependència i diversitat

3.6. Drets LGTBI+

4. Avant amb la sostenibilitat!
Medi ambient, sostenibilitat, mobilitat, agricultural, clima, energia i benestar animal

4.1. Mobilitat, model energètic, residus i contaminació

4.2. Gestió forestal, agricultura i zones verdes

4.3. Aigua, canvi climàtic i eficiència energètica

4.4. Respecte i tracte digne als animals

4.5. Danys ambientals

5. Avant amb la cultura per a totes i tots!

6. Avant amb l’educació i la normalització lingüística!

7. Avant amb la joventut i la infància!

7.1. Infància

7.2. Joventut

7.2.1. Ocupació

7.2.2. Educació

7.2.3. Cultura

7.2.4. Oci i temps lliure

7.2.5. Participació, associacionisme i voluntariat

7.2.6. Habitatge

8. Avant amb l’habitatge i l’urbanisme!

8.1. Habitatge

8.2. Urbanisme feminista i nou PGOU

9. Avant amb el nostre patrimoni!
Patrimoni, turisme, festes i memòria històrica

9.1. Patrimoni

9.2. Turisme

9.3. Festes

9.4. Memòria Històrica

10. Avant amb la sanitat pública!
Sanitat i salut pública

11. Avant amb l’esport!

12. Avant amb la convivència i la seguretat!


1. Avant amb la creació d’oportunitats!

[PROMOCIÓ ECONÒMICA, FOMENT DEL TREBALL I HISENDA PÚBLICA]

Consensuarem amb els agents socioeconòmics un model de ciutat amb futur que afavorisca noves oportunitats laborals de qualitat en un entorn empresarial diversificat i una administració pública eficient.

1.1 POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ

1.1.a. Realització d’un estudi per barris sobre la desocupació.

1.1.b. Promoció d’un estudi per a conéixer les potencialitats d’Ontinyent com a lloc generador d’ocupació, mitjançant acords amb institucions acadèmiques i entitats supramunicipals.

1.1.c. Elaboració d’un Pacte Local per l’Ocupació, un acord amb tots els agents econòmics i socials de les mesures a aplicar per consolidar l’ocupació a Ontinyent i lluitar contra la precarietat laboral.

1.1.d. Inserció dels programes municipals en les polítiques autonòmiques d’ocupació i foment de l’economia.

1.1.e. Alineació dels programes locals amb l’impuls autonòmic de sectors econòmics, particularment aquells adreçats a la tecnificació, digitalització, internacionalització i innovació.

1.1.f. Publicació al web municipal d’informació d’ocupació i enllaços d’interés.

1.1.g. Manteniment de la bonificació de l’IAE a empreses que contracten treballadores i treballadors.

1.1.h. Bonificació del 100% de l’IAE i l’IBI el primer any a empreses d’especial interés pel seu valor estratègic i social, emmarcades dins del Pacte Local per l’Ocupació.

1.1.i. Definició de criteris per a concessió de llicències d’activitat basats en el compromís d’empreses de tamany mitjà per incorporar treballadores i treballadors dels col·lectius socials més cronificats a l’atur, amb especial atenció a les dones, les persones joves i les majors de 55 anys.

1.1.j. Generació d’itineraris formatius amb habilitats transversals i coneixements conduents a la innovació en el treball.

1.1.k. Realització d’una detecció i anàlisi, a través de mitjans propis o en coordinació amb mitjans supramunicipals, de les condicions locals que fomenten l’exclusió laboral de diferents sectors.

1.1.l. Implementació, mitjançant la delegació de competències, convenis, pactes o subvencions d’altres administracions (p. ex. Labora), itineraris formatius que milloren els perfils professionals de les persones i lluiten contra la precarització del treball basant-se en les necessitats del teixit econòmic local.

1.1.m. Foment de formes de treball cooperatiu, així com la representativitat laboral.

1.1.n. Elaboració de plans anuals específics per a obres, medi ambient, socials i tecnològics, amb criteris de selecció objectius i integrats dins del Pla d’Ocupació Local.

1.1.o. Creació de plans d’ocupació municipal per a joves i col·lectius desocupats de llarga durada, orientats a millorar el posterior accés al mercat de treball.

1.1.p. Concessió d’ajudes municipals per a l’ampliació de l’horari comercial dirigides al comerç local.

1.1.q. Promoció del disseny de polítiques d’ocupació específiques per a la inclusió de les dones en general i de les dones amb especials dificultats i/o afectades per discriminació múltiple en particular i, amb major èmfasi, les dones joves.

1.2 ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

1.2.a. Millora de la gestió telemàtica per facilitar a la ciutadania les relacions amb l’administració (tributs, taxes, certificats, documentació, informació…).

1.2.b. Redefinició de les funcions de l’oficina tècnica.

1.2.c. Creació de l’òrgan de Coordinació Tècnica Municipal amb les persones responsables d’àrea.

1.2.d. Auditoria dels llocs de treball i reubicació de funcions.

1.2.e. Reorganització de departaments.

1.2.f. Creació de la Regidoria d’Ocupació i Promoció Econòmica.

1.2.g. Elaboració de nous criteris per a la paga de productivitat.

1.2.h. Canvi d’horaris laborals per a la promoció turística i cultural.

1.2.i. Potenciació de l’ús de programari lliure a l’administració local.

1.3 ECONOMIA VERDA I DEL BÉ COMÚ

Un Territori Socialment Responsable és aquell que cerca l’equilibri entre els aspectes econòmics, socials, ambientals i culturals locals, amb l’objectiu d’aconseguir una millor qualitat de vida per als seus habitants i la resta d’agents implicats, mitjançant un sistema de governança participativa. Les característiques del territori són una oportunitat única per a avançar cap a un model de desenvolupament integrat, corresponsable i sostenible, i els ajuntaments, per la seua proximitat i coneixement del territori, són agents catalitzadors imprescindibles en aquest canvi de model, basat en una cultura de corresponsabilitat.

1.3.a. Priorització en l’adjudicació de contractes públics a aquelles ofertes amb valors com l’ocupació digna, els beneficis econòmics amb finalitat ètica i el respecte al medi ambient.

1.3.b. Concessió de beneficis fiscals a aquest tipus d’empreses.

1.3.c. Compromís perquè l’administració siga exemplar a l’hora de complir amb els terminis de pagament als seus proveïdors, i condicionament dels licitadors perquè es comprometen al mateix amb els seus proveïdors.

1.3.d. Penalització a les persones adjudicatàries si incompleixen els seus pagaments a les persones contractistes.

1.3.e. Inversió en aprofitament dels residus de podes públiques i privades.

1.3.f. Inversió anual assegurada en estalvi energètic en edificis públics i enllumenat.

1.3.g. Subvencions anuals per a sistemes de depuració de l’aigua amb l’objectiu d’eliminar els pous cecs que queden, i finançament de la compra de depuradores a les indústries i comerços.

1.3.h. Inversió en etiquetatge responsable de productes locals.

1.3.i. Inversió en turisme rural en l’ús de cases de lloguer i en la implantació d’empreses relacionades.

1.3.j. Inversió en mobilitat sostenible per a potenciar, a més de l’ús de la bicicleta amb kits elèctrics, els aparcaments de bicis, senyalització de vies, reducció de la velocitat i habilitació de carrers els caps de setmana.

1.3.k. Subvenció a productes locals per a la seua distribució i comercialització.

1.3.l. Estudi junt amb el COR de la implantació d’un sistema de recollida selectiva porta a porta.

1.3.m. Realització de campanyes de sensibilització i educació ambiental.

1.3.n. Foment públic de la sostenibilitat a través de la formació i l’impuls d’empreses i serveis adreçats al respecte del territori, les persones i la responsabilitat social.

1.3.o. Foment de la participació i la col·laboració de la ciutadania i dels diferents agents econòmics, socials i ambientals del municipi.

1.3.p. Gestió de la pròpia responsabilitat social dins de l’Ajuntament: elaboració d’un codi ètic, amb clàusules socials i criteris de compra responsable; foment de la formació i sensibilització del personal; elaboració de plans d’igualtat i protocols d’assetjament.

1.3.q. Foment de la responsabilitat social al municipi, mitjançant la definició d’un pla d’acció per promoure la responsabilitat social al territori, l’acompanyament i la sensibilització de la ciutadania cap a conductes socialment responsables.

1.3.r. Foment de la responsabilitat social a les empreses del teixit productiu municipal, així com la producció i consum local i les activitats de turisme sostenible.

1.3.s. Participació en xarxes de Territoris Socialment Responsables.

1.3.t. Elaboració de Plans d’Igualtat, i suport perquè les empreses en realitzen.

1.3.u. Impuls d’actuacions específiques dirigides a la reducció de la bretxa salarial i la segregació horitzontal, i a la promoció de l’ocupació de les dones en sectors d’innovació, d’alta competitivitat i internacionals.

1.3.v. Implantació de mesures de mainstreaming de gènere, tals com tindre en compte fonts d’informació desagregades per sexe, utilització del llenguatge inclusiu, sensibilització, coneixement i formació en igualtat, participació igualitària i equitativa de dones i homes als processos de presa de decisions, assignació adequada i explícita dels recursos humans i tècnics per a la integració de la igualtat entre homes i dones, o elaboració de pressupostos que tinguen en compte les desigualtats entre dones i homes.

1.4 SUPORT A L’EMPRENEDORIA I A LA CREACIÓ D’EMPRESES

1.4.a. Creació de la Llançadora Municipal d’Emprenedoria Sostenible i Social.

1.4.b. Atenció específica a persones emprenedores al Departament de Promoció Econòmica.

1.4.c. Suport a les persones emprenedores del Soterrani de les Idees.

1.4.d. Finançament de projectes més innovadors i sostenibles.

1.4.e. Tramitació de subvencions públiques.

1.4.f. Bonificacions de l’IBI a les persones joves emprenedores a l’inici de l’activitat fins el tercer any.

1.4.g. Creació d’activitats i espais d’impuls i desenvolupament de l’economia digital.

1.4.h. Afavoriment de sinergies entre empreses tradicionals i agents de la innovació, incloses les universitats, entitats i empreses dedicades a la innovació digital.

1.4.i. Millora del coneixement de la realitat i el reconeixement social de les dones emprenedores i empresàries al nostre entorn social.

1.4.j. Foment de la cultura emprenedora entre les dones.

1.4.k. Foment del finançament de les dones emprenedores, amb programes de subvencions per a l’inici de l’activitat i amb beneficis fiscals.

1.4.l. Adaptació de la formació empresarial per a les dones cap al desenvolupament de competències, la formació permanent i la formació professional.

1.4.m. Orientació a les dones emprenedores i empresàries cap a sectors amb majors oportunitats, i revitalització dels sectors en els quals han treballat tradicionalment les dones.

1.4.n. Incentiu a la cooperació empresarial.

1.4.o. Promoció de la participació de les dones als espais de poder.

1.4.p. Promoció de l’emprenedoria en persones joves, superant la vessant empresarial, des d’una perspectiva àmplia fonamentada en les habilitats pròpies: capacitat d’innovació, creativitat i ús de les tecnologies.

1.4.q. Impuls de programes d’acompanyament en la creació d’empreses per a persones joves, mitjançant la formació especialitzada, la mentoria, l’accés a xarxes d’emprenedoria i les ajudes econòmiques.

1.5 DEUTE MUNICIPAL

1.5.a. Compromís de continuar reduint el deute municipal en la línia de gestió pressupostària responsable que sempre ens ha caracteritzat.

1.6 ESTRUCTURA DELS PRESSUPOSTOS

1.6.a. Introducció al portal de transparència d’un resum comprensible per a tota la ciutadania, d’on s’obtenen els ingressos i la distribució de la despesa municipal.

1.6.b. Publicació al web d’un resum de partides anul de cada regidoria.

1.7 ORDENANCES FISCALS

1.7.a. Elaboració d’una nova ordenança fiscal de fem, aigua, enllumenat, soroll i ocupació de les vies públiques.

1.7.b. Manteniment de les bonificacions fiscals per a incentivar l’activitat econòmica i donar suport a les persones més necessitades.

1.8 PROMOCIÓ ECONÒMICA

1.8.a. Reivindicació de serveis fonamentals per a la nostra ciutat com a capital de comarca: Delegació d’Hisenda i Tresoreria de la Seguretat Social.

1.8.b. Reorganització del Departament de Promoció Econòmica per a la gestió de projectes, tràmits i subvencions i informes tècnics.

1.8.c. Reorientació del departament cap a la consecució de projectes emprenedors.

1.8.d. Elaboració i actualització anual del catàleg de naus, terrenys i perspectives municipals.

1.8.e.  Elaboració d’informes per a la presa de decisions polítiques.

1.8.f.  Realització d’estudi de mercat.

1.8.g.Tramitació de subvencions i ajudes en l’àmbit europeu.

1.8.h. Incorporació al Consell Econòmic i Social de col·lectius i entitats representatives del tercer sector (economia de les cures).

1.8.i. Creació d’una comissió de persones expertes que investigue i decidisca on apostar per a nous processos productius, tot posant en valor els recursos naturals.

1.8.j. Establiment d’un model de ciutat “Ontinyent 2020/2030”, consensuat amb tots els agents socioeconòmics de la ciutat.

1.8.k. Implantació de noves especialitats de màster al Campus Universitari d’Ontinyent, dirigides a l’especialització d’estudiants d’ADE en les necessitats del teixit productiu de la zona.

1.9 ECONOMIA DE CURES

1.9.a. Impuls de la formació i el cooperativisme com a eines de millora de les condicions laborals i el reconeixement social.

1.9.b. Posada en valor de les cures, mitjançant actuacions com ara campanyes de comunicació.

1.9.c. Impuls de projectes educatius a les escoles per informar i sensibilitzar vers la corresponsabilitat de la cura a persones professionals i a les famílies.

1.9.d. Incorporació de mòduls formatius sobre economia de les cures per a treballadors i treballadores municipals, incloent-hi les vinculades a les empreses municipals.

1.9.e. Incorporació de la democratització de la cura en plans d’inclusió social, d’envelliment, de temps, de salut mental, d’interculturalitat, d’immigració i acollida, i d’ocupació.

1.9.f. Impuls del cohabitatge com a fórmula d’habitatge cooperatiu, posant sòl públic a disposició d’aquestes cooperatives, per així reduir les despeses de les persones residents i disposar d’un suport en les tasques de cura.

1.9.g. Elaboració d’una estratègia de suport a les persones i/o famílies que cuiden persones malaltes i/o dependents.

1.9.h. Identificació de les dificultats de persones en situació d’atur que tenen responsabilitat de cures, especialment famílies monoparentals, per poder participar dels programes i recursos d’inserció laboral municipals, i impuls de mesures per facilitar el seu accés i participació dels programes adreçats a col·lectius en situació de vulnerabilitat.

1.10 COMERÇ

1.10.a. Suport al comerç al detall, amb plans i convocatòries d’ajudes per a la millora dels models de negoci.

1.10.b. Impuls d’un nou model de Mercat Municipal, que siga comercialitzador de productes de proximitat i de qualitat, generador d’experiències culturals i gastronòmiques, i comptar alhora amb serveis capaços de competir amb el comerç electrònic en mans de gegants generalistes.

1.10.c. Dinamització del comerç al detall a través de l’amabilització de l’àrea urbana entorn al Mercat Municipal, la seua vianalització i humanització enfront de les grans superfícies i la mobilitat depenent de vehicles privats.

1.10.d. Elaboració de campanyes de sensibilització envers els productes locals.

1.10.e. Creació d’una marca corporativa de comerç local per a productes com l’Oli d’Ontinyent, el Vi d’Ontinyent, el Meló d’Ontinyent, la Cervesa d’Ontinyent, els Aperitius d’Ontinyent, els Embotits d’Ontinyent, i altres productes.

1.10.f. Aposta del comerç local pels productes agrícoles de proximitat i quilòmetre 0, a través de campanyes de coordinació i promoció de productes de l’horta.

1.10.g. Promoció de productes locals amb vals de compra i targetes de descompte. Realització de cursets formatius i informatius als i les comerciants que hi vulguen participar sobre noves tecnologies adaptades al comerç menut.

1.10.h. Execució de les inversions del Pla Estratègic d’acció comercial des d’una perspectiva descentralitzadora.

1.10.i. Creació de targetes d’aparcament temporal per cada compra realitzada.

1.10.j. Estudi i implantació de fórmules per a gestionar el centre comercial urbà conjuntament amb els i les comerciants.

1.11 INDÚSTRIA

1.11.a. Continuació en la modernització i excel·lència de les àrees industrials (asfaltat, energia, clavegueram i seguretat), autèntiques fixadores de l’economia en l’àmbit local, al mateix temps que impuls de la col·laboració entre àrees i professionals de diferents territoris.

1.11.b. Creació de més sòl industrial per afavorir la implantació d’empreses de major tamany.

1.11.c. Creació d’un inventari i un catàleg de sòl industrial, disponibles per a la implantació de noves empreses.

1.11.d. Incorporació i millora de la fibra òptica a totes les àrees industrials per assegurar la competitivitat de les empreses que es vulguen instal·lar al municipi.

1.11.e. Foment de l’Economia del Coneixement mitjançant l’orientació i les accions encaminades a millorar tots els sistemes de comunicació actuals (telefonia, Internet…).

1.11.f. Signatura de convenis amb entitats financeres per aconseguir el finançament necessari a l’inici de l’activitat, i també per a noves activitats dins d’empreses existents que evolucionen.

1.11.g. Foment de la participació d’empreses d’Ontinyent en fires professionals: ampliació i millora de les ajudes a catàlegs i estands.

1.11.h. Foment de fires locals per donar suport a la indústria local, amb col·laboració directa de les empreses interessades.

1.11.i. Creació de l’Observatori per a la Dinamització Industrial, amb suport de persones expertes que aporten mesures concretes per mantenir l’activitat industrial actual i facilitar el canvi de model productiu.

1.11.j. Impuls de les indústries culturals i creatives com a sector emergent de treball de qualitat, mitjançant la consolidació de formes de facturació i accés a finançament. Treball i contractació de les diferents administracions, també la local, amb el teixit cultural i creatiu pròxim.

1.11.k. Impuls del cooperativisme i la col·laboració amb la resta d’indústries.


2. Avant amb la transparència i la participació!

Impulsarem una participació real, directa i continuada de la ciutadania en la presa de decisions.

Els ajuntaments han de recuperar el deure de la gestió eficient dels recursos públics per a la millora de la vida de les persones dins de les competències municipals, guiats per valors de caràcter ètic, de sostenibilitat, transparència i de responsabilitat social. El bon govern es basa en les premisses d’una gestió ètica i transparent on es gestionen els impactes econòmics, socials i ambientals que se’n deriven.

2.1 REGLAMENT DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

2.1.a. Acord amb totes les formacions polítiques amb representació municipal per un Pacte per la Transparència en la Comunicació

2.1.b. Creació d’un reglament de comunicació i publicitat institucionals.

2.1.c. Ús del valencià com a condició per a la contractació dels mitjans de comunicació.

2.1.d. Creació d’una comissió de control de la despesa de publicitat institucional.

2.1.e. Establiment d’un límit de la despesa en publicitat institucional i retransmissions.

2.2 TRANSPARÈNCIA

La transparència permet a la ciutadania de conèixer el funcionament intern de les institucions i com es gestionen els fons que aquestes reben. Sense transparència no hi ha participació, i complint el Codi Ètic del Bon Govern prevenim la corrupció. Cal establir sistemes d’alerta sobre aquells aspectes que puguen resultar més febles.

2.2.a. Foment del dret de les persones a accedir a la informació pública i a la seua reutilització.

2.2.b. Publicació d’informació al Portal de Transparència de manera senzilla, clara, estructurada i accessible a nivell cognitiu i sensorial per a totes les persones.

2.2.c. Foment entre la ciutadania de l’accés a aquesta informació per afavorir que s’implique en els assumptes públics, a fi d’avançar cap a l’empoderament ciutadà i la democràcia participativa.

2.2.d. Articulació d’accions formatives específiques destinades als òrgans municipals competents en transparència.

2.2.e. Foment de la transparència com a guia de totes les decisions municipals, tant de caràcter polític com per part del personal municipal.

2.2.f. Impuls de la transició d’un model de subvencions nominatives a clubs esportius i associacions cap a un model amb criteris objectius.

2.2.g. Compromís de respondre qualsevol dubte plantejat per un ciutadà o ciutadana.

2.2.h. Retransmissió dels plenaris municipals per internet i televisió perquè esdevinguen, de nou, el centre del debat i la reflexió política de la ciutat.

2.3 MECANISMES DE CONTROL I FISCALITZACIÓ

2.3.a. Instància a la derogació de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

2.3.b. Creació de la figura de Síndic/a de la Ciutadania per defensar els drets de la ciutadania davant l’administració local. Es tractaria d’una persona independent amb formació jurídica suficient.

2.3.c. Publicació d’un informe d’intervenció anual per conèixer la situació econòmica i financera de l’Ajuntament d’Ontinyent.

2.3.d. Assignació de subvencions d’acord amb una programació concreta i uns objectius clars.

2.4 JUSTÍCIA

2.4.a. Construcció d’un nou Palau de Justícia, prioritzant la rehabilitació d’espais al centre històric.

2.4.b. Sol·licitud de reforç del personal als jutjats d’Ontinyent.

2.4.c. Sol·licitud d’una major dotació econòmica per a les dependències judicials.

2.4.d. Sol·licitud d’ampliació del partit judicial d’Ontinyent a tota la comarca.

2.5 CÀRRECS PÚBLICS

2.5.a. Els regidors i regidores i el personal laboral faran públiques i accessibles al Portal de Transparència del web municipal les seues percepcions anuals, així com la declaració de béns al principi i al final de la legislatura.

2.6 FOMENT DE LA CULTURA PARTICIPATIVA ACTIVA

2.6.a. Reconeixement del dret de totes les persones a intervindre activament als processos de presa de decisions en la gestió dels assumptes públics locals, mitjançant la creació d’espais efectius de participació i diàleg.

2.6.b. Garantia del dret de les persones a:

2.6.b.1. Rebre informació sobre l’activitat municipal.

2.6.b.2. Ser rebudes en audiència per les persones membres del Govern municipal.

2.6.b.3. Fer peticions o sol·licitar aclariments vers actuacions municipals.

2.6.b.4. Fer propostes a través d’iniciatives ciutadanes.

2.6.b.5. Presentar suggeriments, reclamacions i queixes.

2.6.b.6. La consulta ciutadana sobre assumptes d’especial transcendència de competència municipal.

2.6.b.7. L’accés als mitjans municipals.

2.6.b.8. El foment de l’associacionisme.

2.6.b.9. La intervenció en òrgans de participació ciutadana, sent les seues propostes d’execució preferents si assumeixen valors democràtics, de sostenibilitat ambiental, d0igualtat de gènere; si compleixen criteris de viabilitat tècnica, econòmica i jurídica; i si són de competència municipal.

2.6.c. Regulació de la possibilitat d’intervindre en els assumptes municipals i de traslladar peticions i consultes al plenari.

2.6.d. Foment de la intervenció en el disseny de la partida d’inversions reals de competència municipal mitjançant pressupostos participatius, que també poden anar a despeses d’altres capítols.

2.6.e. Fer efectiu el dret a la rendició de comptes, control, seguiment i avaluació de les polítiques municipals a través dels mecanismes adequats.

2.6.f. Foment de la implicació interdepartamental de l’administració local en les accions i execucions dels processos participatius. Donem visibilitat als diferents procediments administratius.

2.6.g. Elaboració d’un Pla foment de l’Associacionisme, la Participació Ciutadana i el Procomú.

2.6.h. Acompliment de les propostes votades per la ciutadania en Ontinyent Participa.

2.6.i. Potenciació banc del temps, gestionat pel propi teixit associatiu, sumant-se a iniciatives en marxa i acollint tota iniciativa que aporte un valor social i humà als veïns i les veïnes.

2.6.j. Incentivació de la participació ciutadana reduint a 100 signatures la inclusió d’un punt a l’ordre del dia del plenari (amb 72 hores d’antelació).

2.6.k. Realització d’una assemblea oberta per donar comptes i explicacions de les decisions preses un any després de l’inici de la legislatura.

2.6.l. Continuació i millora dels processos de participació ciutadana, així com de les campanyes de difusió i informació.

2.7. FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME

Les associacions i grups constituïts per a la defensa dels interessos generals de la ciutadania, o de defensa i impuls de polítiques sectorials, constitueixen la base de la participació ciutadana, donat el seu paper fonamental com a dinamitzadors i motor social, cultural, esportiu, d’una societat.

2.7.a. Reforç del paper de les dones com a membres de les juntes directives.

2.7.b. Suport al dret a exigir una política municipal de foment de les associacions, mitjançant la creació de consells sectorials dels seus àmbits i d’eines de suport a l’associacionisme.

2.7.c. Reforç del teixit social per al desenvolupament d’iniciatives d’interès general, especialment dels grups que es troben en pitjor situació d’interlocució social, i promovent la participació de col·lectius en risc d’exclusió o d’especial protecció.

2.7.d. Impuls d’una base objectiva de subvencions per crear una línea d’ajudes per a la promoció d’activitats i de la qualitat en l’estructura organitzativa.

2.8. FOMENT DELS ÒRGANS PARTICIPATIUS

Entenem els òrgans de participació municipal com a òrgans de deliberació i assessorament de la Corporació de caràcter col·laboratiu, dels quals formen part agents socials, entitats i col·lectius locals. A través d’ells es fa efectiva la participació i l’acostament dels col·lectius veïnals a la gestió dels assumptes d’interés públic local. Cal que les estructures faciliten la participació i no siguen una barrera.

2.8.a. Foment de la realització d’assemblees i espais ciutadans de debat i propostes de competència municipal, per establir una articulació permanent del criteri ciutadà en relació amb les polítiques locals.

2.8.b. Foment de la creació de Consells Municipals de gent gran.

2.8.c. Impuls de la creació de consells veïnals de caràcter territorial, tals com les Juntes de Barri, així com de consells sectorials de les diferents àrees de govern.

2.9. SOLIDARITAT i COOPERACIÓ

2.9.a.  Increment de la partida de solidaritat un 4% anual.

2.10.b. Millora de la distribució de les partides d’acord amb projectes concrets, amb l’assessorament de persones expertes en la matèria.


3. Avant amb la igualtat i les polítiques inclusives!

Posarem el benestar de les persones al centre de la nostra acció de govern per construir una ciutat oberta, inclusiva, diversa i igualitària.

3.1 SERVEIS SOCIALS

3.1.a. Elaboració d’un Pla Local de Serveis Socials adaptat a la nova Llei Valenciana de Serveis Socials Inclusius.

3.1.b. Ampliació dels Espais Familiars de 0 a 6 anys i increment de les places.

3.1.c. Revisió de les prestacions socials que ofereix l’Ajuntament, amb especial atenció als xiquets i xiquetes, la pobresa, la vivenda, l’alimentació i els subministraments bàsics.

3.1.d. Elaboració d’un mapa de professionals socials que treballen a la ciutat tant en administracions con en associacions, entitats, empreses privades, així com les persones voluntàries que estan realitzant algun tipus de voluntariat.

3.1.e. Revisió del sistema d’atenció social de l’Ajuntament i del seu procediment de sol·licitud d’ajudes socials, amb més intervenció comunitària, transversalitat i treball de carrer, amb sol·licitud de finestra única i criteris clars.

3.1.f. Implantació d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis socials municipals.

3.1.g. Elaboració d’un Pla d’Intervenció Comunitària per barris, tot atenent a la seua realitat.

3.1.h. Garantia del no embargament de la vivenda per deutes pendents amb altres administracions.

3.1.i. Suport econòmic i organitzatiu a les associacions del sector, mitjançant un sistema de cogestió.

3.1.j. Suport i dinamització del voluntariat social.

3.2 PERSONES MAJORS

3.2.a. Creació d’una residència pública de persones majors i en situació de dependència.

3.2.b. Suport a les llars de persones jubilades.

3.2.c. Desenvolupament d’escoles, cursos i tallers específics per a les persones majors.

3.2.d. Promoció d’activitats intergeneracionals per fomentar la cohesió social.

3.2.e. Incentiu d programes de vivenda compartida entre gent jove i gent gran

3.2.f. Promoció de la formació per a gent gran.

3.2.f.1. Facilitació de l’accés a nous aprenentatges, a través de la creació de cursos i accions  formatives reglades i no reglades per a gent gran, en tots els fòrums possibles.

3.2.f.2. Promoció de l’ús de dispositius tecnològics i altres productes de suport als entorns  domèstics perquè s’incorporen a la vida diària de la gent gran.

3.2.f.3. Disseny d’iniciatives per intercanviar coneixements sobre l’ús de les TIC, l’accés a les xarxes socials, etc.

3.2.f.4. Habilitació de parcs específics d’activitats per a persones majors.

3.2.f.5. Impuls de l’associacionisme de les persones grans.

3.3 PERSONES MIGRADES

3.3.a. Elaboració d’un pla específic d’incorporació a les persones nouvingudes.

3.3.b. Elaboració d’un Sistema d’Informació Local de Rebuda.

3.3.c. Potenciació de la mediació intercultural i la mediació en general.

3.3.d. Suport a les associacions de persones migrades.

3.3.e. Desenvolupament de plans específics d’ensenyament del valencià i del castellà.

3.3.f.  Incentiu a la interculturalitat com a garant de la convivència.

3.3.g. Creació d’espais d’acollida per a possibles emergències migratòries.

3.3.h. Creació de la figura de Coordinació d’Equips de Voluntariat, per disposar d’una xarxa de col·laboració en possibles emergències migratòries.

3.4 IGUALTAT DE GÈNERE

3.4.a. Desplegament del Pla Municipal d’Igualtat.

3.4.b. Creació de la Casa de les Dones com a espai intergeneracional de trobada, formació i informació per a les ontinyentines.

3.4.c. Promoció de l’elaboració de plans d’igualtat a les empreses del sector privat.

3.4.d. Garantia de la continuïtat del Consell Municipal de les Dones.

3.4.e. Revisió del Pla d’Igualtat del Personal Laboral de l’Ajuntament.

3.4.f. Avaluació de les polítiques municipals per a analitzar si estan contribuint a l’avanç en la igualtat entre homes i dones.

3.4.g. Promoció de la transversalitat i la interseccionalitat de gènere en totes les polítiques municipals.

3.4.h. Adaptació dels documents oficials i administratius al llenguatge inclusiu.

3.4.i. Incorporació de criteris d’igualtat i conciliació de la vida laboral i familiar en la contractació pública de l’administració amb empreses.

3.4.j. Impuls de campanyes de sensibilització i accions formatives per la igualtat de gènere i contra les violències masclistes.

3.4.k. Foment de l’associacionisme de les dones per incentivar la seua participació social.

3.4.l. Impuls de l’ampliació de la xarxa d’habitatges per a víctimes de la violència masclista.

3.4.m. Vetllament pel compliment i desenvolupament del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, i impulsar l’adhesió de col·lectius, associacions i empreses locals.

3.4.n. Aplicació de la perspectiva de gènere en l’elaboració dels Pressupostos Municipals.

3.4.o. Desenvolupament de plans urbanístics amb perspectiva de gènere per fer dels nostres municipis espais segurs i inclusius.

3.4.p. Impuls d’activitats coeducadores en col·laboració amb les escoles.

3.4.q. Desenvolupament de plans contra la violència masclista i l’assetjament sexual a les festes populars i festivals, amb punts violeta en totes les activitats.

3.4.r. Creació de serveis de suport per a dones prostituides.

3.4.s. Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat per posar en valor les activitats de cura als espais públics.

3.5 DEPENDÈNCIA I DIVERSITAT

3.5.a. Estudi de la municipalització/comarcalització del CRIS i AFAO.

3.5.b. Suport a la creació d’un centre de dia al barri de Sant Josep.

3.5.c. Promoció de la vida independent a través de les polítiques municipals.

3.5.d. Aplicació de la perspectiva de la diversitat a totes les polítiques municipals, per fer la vida pública més sensible a la diversitat funcional.

3.5.e. Millora del servei d’assistència personal domiciliària.

3.5.f. Eliminació de les barreres arquitectòniques a l’espai públic i als edificis municipals.

3.5.g. Revisió i millora del Pla Municipal d’Inclusió, amb una diagnosi i avaluació realistes.

3.5.h. Promoció de l’accessibilitat cognitiva, arquitectònica i sensorial a tots els espais de la ciutat.

3.5.i. Elaboració de plans de tractament integral de la capacitat diversa des de vessants com l’ocupació, l’oci, l’associacionisme i la integració plena.

3.5.j. Continuació dels incentius i subvencions per a mesures d’accessibilitat als edificis residencials.

3.5.k. Formació del personal de l’Ajuntament en llenguatge de signes, així com promoció de la formació d’aquest llenguatge entre la ciutadania.

3.5.l. Elaboració d’un diagnòstic estadístic i de recursos de la població amb diversitat funcional que viu i treballa a la ciutat.

3.5.m. Dotació econòmica a persones, entitats i col·lectius per a l’adquisició de material tècnic.

3.5.n. Organització dels Serveis Socials municipals segons necessitats, i no pas per col·lectius.

3.6 DRETS LGTBI+

3.6.a. Creació d’una xarxa de col·laboració entre persones, entitats, col·lectius i associacions que treballen pels drets i la visibilització de les persones LGTBI+.

3.6.b. Creació d’un Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres.

3.6.c. Promoció de campanyes de sensibilització i normalització de la població LGTBI+.

3.6.d. Incentiu a accions dirigides a la inserció sociolaboral de les persones transexuals, en col·laboració amb els agents sindicals i el teixit associatiu.

3.6.e. Motivació de la formació del personal de les administracions públiques en prevenció de la LGTBIfòbia.


4. Avant amb la sostenibilitat!

[MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT, MOBILITAT, AGRICULTURA, CLIMA, ENERGIA I BENESTAR ANIMAL]

Protegirem el nostre patrimoni natural i la nostra agricultura per garantir un entorn saludable per a les generacions presents i futures, promovent l’adaptació i lluita contra el canvi climàtic.

4.1 MOBILITAT, MODEL ENERGÈTIC, RESIDUS I CONTAMINACIÓ

4.1.a. Reivindicació d’una línia de tren Xàtiva – Alcoi digna per a passatgers i recuperar el transport de mercaderies i impuls d’un model de transport amb visió comarcal i intermodal.

4.1.b Promoció i col·laboració amb totes les administracions afectades per crear una xarxa de vies no motoritzades, amb arbres per tot el terme, que confluisquen en un cinturó verd al voltant de la ciutat, per convertir-lo en un “pulmó verd”. Aquesta xarxa comprendria trams com la pujada a Santa Ana, la paral·lela al riu Clariano o la connexió amb Agullent i els polígons industrials.

L’anell verd ciclista i peatonal al voltant del nucli urbà ha de donar continuïtat als trams existents de la “Ruta del Colesterol” i Passeig de Benarrai, que ha de seguir per l’Avinguda del Benicadell (recinte firal), Camí Fondo (fins a la ITV), i Carrer Balanguera (amb possibilitat de connexió amb Agullent). L’anell continuaria pel Pont de Sant Vicent (paral·lel a la CV-650), el Salvador, Tirador, Camí de les Boles, Assegador Font Freda, i novament a la “Ruta del Colesterol.”

4.1.c. Potenciació de la millora contínua de les infraestructures i senyalització per a ús de la bicicleta al nucli urbà. Cal transformar la ciutat en un espai més agradable i segur per als infants amb  més i millors espais per a vianants i ciclistes.

4.1.d. Incorporació d’aparcaments per a bicicletes a l’àrea urbana, equipaments, centres de treball, etc.

4.1.e. Substitució de vehicles municipals de combustió a elèctrics o híbrids endollables.

4.1.f. Reducció de la despesa en energia elèctrica a totes les dependències municipals.

4.1.g. Elaboració d’un Pla d’Estalvi Energètic a l’enllumenat públic, i d’una nova ordenança d’il·luminació pública.

4.1.h. Aposta per les energies verdes en la contractació pública i afavoriment de la seua implantació mitjançant mesures fiscals i d’impostos.

4.1.i. Adequació dels impostos d’acord al principi “qui contamina, paga”.

4.1.j. Impuls d’una campanya de mobilitat sostenible, amb el tall d’alguns carrers durant els diumenges i festius per destinar-los al patinatge, l’ús de la bicicleta i l’oci en general.

4.1.k. Implantació de les mesures del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Ontinyent, i avaluació i millora de les mateixes, amb la màxima participació ciutadana.

4.1.l. Reducció i optimització de la gestió de les zones d’aparcament ORA.

4.1.m. Aposta per una gestió de residus en què el tractament es faça el més a prop possible del focus de generació, amb recollida selectiva i impuls del compostatge.

4.1.n. Implantació de programes d’ajudes i beneficis fiscals al voltant de tres eixos: eficiència energètica i rehabilitació en edificis, eficiència energètica i estalvi en les instal·lacions comunitàries de calor i incorporació d’energies renovables locals en la producció tèrmica, així com la gestió dels residus.

4.2 GESTIÓ FORESTAL, AGRICULTURA I ZONES VERDES

4.2.a. Ampliació i millora del banc de terres municipal.

4.2.b. Promoció de les titulacions de la FPB de la rama agrària.

4.2.c. Habilitació d’espais a totes les escoles d’infantil i primària per a la realització d’horts urbans.

4.2.d. Priorització de l’ajardinament a les zones públiques; modernització i rehabilitació d’espais verds ja existents, tot apostant per la reutilització de l’aigua.

4.2.e. Elaboració d’una Guia d’Espècies Vegetals amb criteris tècnics que prioritze les espècies autòctones per ajardinar zones públiques, i millorar la participació del veïnat en la selecció de les espècies d’arbres a plantar en  la via pública.

4.2.f. Actualització del catàleg d’Arbres d’Interés Local i donar-lo a conéixer a la població.

4.2.g. Promoció d’una ruta de sendes verdes vorejant el riu per connectar espais i crear un vertader eix cultural i natural a la vora del riu. El riu Clariano al seu pas per nucli urbà ha de servir per millorar la qualitat urbana i la seua connexió amb els espais naturals, donada la potencialitat de les rutes en les riberes del riu pels seus destacats recursos ambientals, paisatgístics, culturals i patrimonials d’elevat valor des de Bocairent fins Aielo de Malferit.

4.2.h. Estudi de la connexió del carrer Pare Lluís Colomer (al seu extrem de la Plaça de la Ceràmica) amb el Parc dels Donants de Sang per millorar l’accessibilitat peatonal de la zona.

4.2.i. Creació d’un viver municipal de plantes i arbres.

4.2.j. Promoció del compostatge dels residus de poda.

4.2.k. Ajuda a la regeneració de les zones cremades i realització de treballs de silvicultura en aquelles zones on la vegetació s’ha regenerat i hi ha una massa elevada.

4.2.l. Recuperació de la finca de Fuset com a zona verda per a l’oci de tota la població d’Ontinyent.

4.2m. Aposta per la recuperació de biomassa que vaja substituint el Pla Local de Cremes.

4.2.n. Aposta per l’aplicació de noves tecnologies en la gestió forestal.

4.2.o. Creació del Consell Agrari Local.

4.3 AIGUA, CANVI CLIMÀTIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

4.3.a. Elaboració d’una nova ordenança de l’aigua.

4.3.b. Introducció d’una nova taxa d’aigua en funció dels usos i del consum.

4.3.c. Introducció d’una nova taxa de clavegueram.

4.3.d. Promoció del consum de l’aigua de l’aixeta.

4.3.e. Implantació de sistemes de reutilització de l’aigua.

4.3.f. Potenciació de l’autoabastiment energètic amb connexió a la xarxa d’instal.lacions domèstiques i comercials o industrials. Creació de “parkings solars” amb cobertes amb plaques fotovoltaiques.

4.3.g. Aposta per la recuperació de productes agrícoles per a fer econòmicament rendible cultivar en l’horta prenent les mesures necessàries per a unir el camp amb la ciutat.

4.3.h. Optimització de la gestió de l’aigua de les séquies d’Ontinyent per aprofitar al màxim la seua potencialitat.

4.4 RESPECTE I TRACTE DIGNE ALS ANIMALS

4.4.a. Promoció de campanyes anuals d’esterilització felina i canina.

4.4.b. Aplicació d’un Pla d’Esterilització Felina amb les colònies de gats del carrer.

4.4.c. Realització de campanyes de vacunació d’animals de companyia.

4.4.d. Habilitació d’amplis espais públics per a l’espai dels animals, on puguen gaudir i desenvolupar les seues necessitats fisiològiques.

4.4.e. Foment de campanyes d’adopció i conscienciació contra l’abandonament d’animals.

4.4.f. Realització de campanyes educatives de defensa i protecció animal.

4.4.g. Priorització del control de plagues mitjançant fàrmacs esterilitzadors i no sacrificants.

4.4.h. Permís del transport d’animals als mitjans de transport públic.

4.4.i. Augment del control d’aplicació dels microxips en animals de companyia.

4.4.j. Posada en marxa del centre d’acollida d’animals.

4.4.k. Realització d’actuacions per a evitar els excrements dels animals a la via pública, tals com campanyes de sensibilització, enduriment de les sancions, vigilància i mesures educadores.

4.5 DANYS AMBIENTALS

4.5.a. Certificació de l’escorxador municipal per a la producció de carn ecològica.

4.5.b. Elaboració d’un programa de control de la contaminació acústica i implementació de mesures per a disminuir-la.

4.5.c. Revisió dels plans d’emergències municipals davant de riuades, incendis o altres riscos, en coordinació i assessorament del parc de bombers.


5. Avant amb la cultura per a totes i tots!

Farem d’Ontinyent un pol d’atracció cultural amb una oferta estable, plural, de qualitat, accessible i arrelada al territori

5.a. Estudi i execució de la zona de concerts votada en Ontinyent Participa 2018.

5.b. Revisió i execució del projecte de la Casa Maians, o estudi d’una alternativa dotacional amb la possibilitat de rehabilitar patrimoni industrial per a la Biblioteca Central, i de la Casa Velázquez per a l’Arxiu Municipal.

5.c. Promoció de la recuperació de festivals de música i iniciatives culturals consolidades a la ciutat.

5.d. Creació d’un Festival Internacional de Música del Romanticisme a Ontinyent.

5.e. Potenciació d’un festival de les bandes de música d’Ontinyent (enllaçant amb la millora dels convenis amb les societats musicals) per al 9 d’Octubre.

5.f. Creació d’uns premis anuals a iniciatives culturals del municipi, fomentant la participació cultural

5.g. Promoció de la candidatura d’Ontinyent com a Capital Cultural Valenciana.

5.h. Elaboració d’una programació cultural municipal estable i de qualitat amb visió de país (almenys el 60% valenciana i en valencià), dins del circuit teatral valencià, així com de la programació de l’Institut Valencià de Cultura, amb un pressupost digne. Tornar a fer d’Ontinyent la capital cultural comarcal.

5.i. Activació de la Junta Gestora del Servei de Publicacions amb el personal tècnic de cultura, d’arxiu, de promoció lingüística, d’arqueologia, així com de persones de la societat civil relacionades amb el món de la cultura.

5.j. Potenciació i dinamització del Servei de Publicacions de l’Ajuntament d’Ontinyent i adaptació a les noves tecnologies.

5.k. Normalització lingüística del Teatre Echegaray.

5.l. Dinamització de les biblioteques com a llocs multidisciplinaris, facilitant una programació educativa tant infantil com adulta, potenciant les activitats compartides (animació lectora i activitats culturals com tallers d’art, psicomotricitat, musical, etc.).

5.m. Creació d’un carnet cultural (per tindre el carnet de biblioteca o resta de carnets d’associacions culturals: AFO, Utiye, etc.) dotat amb descomptes per a l’accés a ofertes culturals de la programació municipal.

5.n. Dinamització dels espais culturals amb ampliació d’horaris i cessió per a activitats culturals, sempre que siguen sense ànim de lucre.

5.o. Suport a les noves persones creadores d’Ontinyent i la Vall d’Albaida, mitjançant l’aportació dels mitjans necessaris per a la difusió de les seues creacions, i la creació d’uns premis de creació artística

5.p. Suport a les iniciatives culturals d’iniciatives ciutadanes i plataformes associatives.

5.q. Creació d’una Mesa de l’Oci amb professionals de l’hostaleria, veïnat i entitats culturals per aportar solucions i propostes de dinamització de l’oci a Ontinyent.

5.r. Dinamització dels centres socioculturals de persones majors i d’infància com a centres oberts, destinats a promoure la convivència intergeneracional.

5.s. Creació de la Viquipèdia d’Ontinyent, un enciclopèdia lliure sobre la nostra ciutat, creada per pròpia ciutadania.

5.t. Dotació de personal especialitzat al Palau de la Vila i el MAOVA per poder oferir un programa de visites guiades adreçades als centres educatius de la ciutat i de la comarca i a la ciutadania en general, el qual podria ampliar-se en el futur a nous projectes com el museu de campanes, els refugis de guerra, etc.

5.u. Suport actiu a la ja creada Comissió per a la Recuperació de la Memòria Històrica d’Ontinyent.

5.v. Dinamització de l’ús social i cultural del Palau de la Vila, tot retornant el plenari a l’anterior ubicació una vegada hi estiga garantida l’accessibilitat, amb una proposta d’usos i un pla de viabilitat.

5.w. Suport dotacional a l’organització i catalogació de l’arxiu municipal, amb una apostar per la digitalització i la consulta en línia de l’Arxiu Municipal.

5.x. Foment de la Biblioteca Pública Municipal com a servei bàsic de la vida cultural de les persones, reforçant-ne les funcions socials, perquè esdevinga un servei igualitari, cohesionador i democràtic d’accés a la informació.

5.y. Impuls del foment de la lectura mitjançant la facilitació de punts de lectura en espais públics.

5.z. Foment de l’alfabetització digital, especialment per a persones majors de 55 anys.

5.aa. Creació d’espais audiovisuals de pantalla compartida per al visionat de continguts de manera social, formativa, interactiva i videojocs.

5.ab. Foment del Consell Municipal de la Cultura.

5.ac. Creació de la campanya “etiquetar en valencià, senyal de qualitat” per demostrar el compromís de les administracions en el foment del valencià a tots els àmbits de la vida, com mostra d’identitat i proximitat que es treballa des del Mercat Municipal i el xicotet comerç de barri.


6. Avant amb l’educació i la normalització lingüística!

Desenvoluparem un model educatiu de ciutat amb una visió integral que implique tots els àmbits de la societat, i farem de la llengua un mecanisme d’acollida i cohesió social.

6.a. Consens entre partits polítics, sindicats, entitats socioculturals i agents socials d’un Pacte Municipal per l’Educació.

6.b. Elaboració d’un Pla Educatiu de Ciutat i d’un Pla Educatiu d’Entorn, amb la participació de la ciutadania i de la comunitat educativa, per tal de garantir les accions que desenvolupen “Ontinyent Ciutat Educadora 2030”.

6.c. Creació del Consell de Xiquetes i Xiquets i dotació de mecanismes de veritable participació i decisió en l’elaboració de projectes i plans desenvolupats a la ciutat.

6.d.  Elaboració d’un Pla Educatiu d’Entorn i de Xarxes Educatives local i comarcal per garantir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i de la seua cohesió social.

6.e. Creació dels diferents projectes que desenvolupen el Pla Educatiu d’Entorn: Projecte de Convivència, Projecte de Salut i Esport, Projecte d’Esport, Projecte de Foment de Lectura, Projecte d’àmbit comunitari de famílies…

6.f. Potenciació de la xarxa-escola i d’un Banc d’Experiències Educatives Locals i Comarcals com a punt d’intercanvi de projectes didàctics i metodològics, experiències didàctiques, activitats de les escoles que milloren la qualitat de l’ensenyament.

6.g. Vetllament per l’execució de les obres de reforma, ampliació i rehabilitació dels centres educatius dins del Pla Edificant.

6.h. Reorganització municipal amb la creació de l’Àrea de Serveis a les Persones, des d’on col·laboren els departament d’educació, joventut, serveis socials, participació i cooperació. Potenciació del servei del pla d’absentisme escolar i creació del servei de mediació entre les escoles i les famílies.

6.i. Aprofundiment en el funcionament real i pràctic dels òrgans col·legiats, com ara el Consell Escolar Municipal, tot potenciant la participació ciutadana.

6.j. Impuls de les dinàmiques de participació de les famílies als consell escolars dels centres educatius.

6.k. Potenciació de l’escola de famílies com eina de cohesió de la comunitat educativa.

6.l. Continuació en l’aposta decidida per conjugar la funció educativa amb la funció assistencial: les escoles municipals 0-3. Ccooperació amb la Generalitat per aconseguir la total escolarització en el tram de 0 a 3 anys, i facilitació de les beques en els casos més urgents.

6.m. Garantia de la funció assistencial com a complementària de l’educacional, però sense convertir-se en un aparcament de xiquets i xiquetes, per a la qual cosa caldrà preveure els períodes de vacances de les famílies per conjugar-los amb els de l’escola, els horaris de permanències més ajustats als horaris de treball de les mares i els pares, atenent sempre, com a objecte principal de qualsevol acció, el creixement afectiu, intel·lectual i social de l’alumnat.

6.n. Establiment de convenis de col·laboració i afavoriment de la interrelació amb altres ens que conduisquen a la millora de l’oferta educativa: universitat, AMPAs i d’altres institucions.

6.o. Ús als centres educatius dels Patis Oberts i inclusió d’aquests dins d’una xarxa d’espais oberts i coeducatius al barri per a reutilitzar les instal·lacions fora de l’horari de docència, i organització d’activitats culturals i esportives i ús com a zones verdes, per aconseguir que les escoles siguen un pont de cohesió dels nostres barris.

6.p. Establiment de convenis nous, o desenvolupament dels ja existents, per a l’optimització dels espais educatius públics. Obertura fora de l’horari lectiu perquè la ciutadania puga utilitzar les biblioteques, les aules d’informàtica, els salons d’actes, els espais per a exposicions i d’altres instal·lacions sense perjudici de l’activitat quotidiana dels centres.

6.q. Creació i obertura d’aules d’estudi informatitzades per a la consulta i la realització de deures, per evitar així la bretxa digital entre alumnes amb accés a continguts digitals.

6.r. Facilitament i millora de les instal·lacions d’accés  a internet a través d’un pla que potencie i millore l’ús de les TICs als centres educatius.

6.s. Foment de l’ús i l’aprenentatge de les noves tecnologies de la ciutadania amb aules d’informàtica, connexions en xarxa, accessos de correu, bases de dades, accessos a internet i altres.

6.t. Obertura dels menjadors escolars com servei assistencial en període de vacances.

6.u. Sensibilització en els casos d’assistència social i immigració, mitjançant una dotació pressupostària suficient i una gestió eficaç de les ajudes d’altres administracions.

6.v. Planificació coordinada de les persones responsables d’educació, treball i habitatge per evitar reductes marginals i facilitació de la normalització social de qui més la necessita.

6.w. Manteniment d’una coordinació assídua entre els diferents serveis que hi intervenen: planificació familiar, drogodependències, treball social, ONG, gabinet psicopedagògic, sanitat, fiscalia de menors, i serveis d’atenció a maltractaments.

6.x. Elaboració i actualització dels plans d’acollida municipal com a eina per planificar les atencions i els recursos en benefici de les persones més desprotegides.

6.y. Ampliació de la Guia d’Activitats Socioeducatives amb activitats culturals i de creativitat: música, dansa, cinema i teatre. Elaboració de nous projectes, tals com el circuit de teatre, “Aprenentatge i Serveis”, “Fem comerç, fem ciutat”, “En valencià sona millor”, o “Cantaescola”.

6.z. Millora de l’accessibilitat dels centres educatius i eliminació de les barreres arquitectòniques.

6.aa. Potenciació de l’estalvi energètic de les escoles a través de la conscienciació i d’un pacte escola-ajuntament; de la quantitat total anual estalviada, el 50% serà per a l’escola.

6.ab. Dinamització i millora de la dotació de recursos de les biblioteques municipals i de la biblioteca de la Universitat, augmentant i ampliant espais i horaris en temps d’exàmens o de necessitats.

6.ac. Potenciament de l’Observatori de l’FP com a eina de treball i de difusió de l’oferta formativa de la ciutat, a través de l’estudi de les necessitats reals d’ocupació i de la demanda del nostre territori.

6.ad. Creació de la Universitat Popular per fomentar l’educació al llarg de la vida amb una programació estable que atenga les necessitats formatives de les persones de la ciutat amb cursos, cicles de conferències, exposicions i d’altres activitats.

6.ae. Suport al Campus Universitari d’Ontinyent i aposta per l’ampliació dels graus d’estudi a la nostra ciutat.

6.af. Aposta per retornar el CEFIRE a Ontinyent i per la creació l’Escola Oficial d’Idiomes d’Ontinyent.

6.ag. Potenciació del Conservatori de Música d’Ontinyent, amb dotació dels recursos i les condicions necessàries perquè desenvolupe la seua programació.

6.ah. Suport a l’escola pública com a motor d’una societat més justa.

6.ai. Recuperació de l’apòstrof d’ : “Ajuntament d’Ontinyent”

6.aj. Continuació en el desenvolupament de plans de normalització lingüística i de foment del valencià com a llenguatge de l’administració. Oferiment als mitjans de comunicació local per fer cursos de valencià o programes en valencià a les seues publicacions.

6.ak. Facilitació de la documentació administrativa en valencià.

6.al. Creació del Consell Social de la Llengua a fi d’establir un diàleg social en matèria de política lingüística, d’entendre les peculiaritats de les diverses parts del municipi i de fomentar l’ús social del valencià.

6.am. Desenvolupament de polítiques d’acollida i d’integració lingüística a les persones nouvingudes, amb plans d’integració lingüística per a les adultes.

6.an. Desenvolupament de la millora de la presència del valencià als mitjans de comunicació i en la societat en general, tot promovent les publicacions en valencià, així com els rètols de les tendes o la projecció de cinema en valencià.

6.ao. Potenciació de l’Oficina d’Ús i Promoció del Valencià, que done suport actiu i continuat a la promoció del la llengua amb campanyes de promoció lingüística. Suport a l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) a Ontinyent.


7. Avant amb la joventut i la infància!

Transformarem les limitacions que pateix el jovent en tots els àmbits de la vida i les convertirem en potencialitats: la joventut ha de ser un motor de present.

7.1 INFÀNCIA

7.1.a. Creació del Consell de la Infància i l’Adolescència.

7.1.b. Formació en participació ciutadana des de la infància, amb la incorporació dels seus punts de vista, i afavorint la seua intervenció als debats, propostes, queixes i presa de decisions respecte a polítiques dirigides a la infància i joventut, així com vers els assumptes d’àmbit local que repercuteixen en la vida social i col·lectiva, considerant la seua plena capacitat d’opinió i expressió.

7.1.c. Foment de capacitats que incloguen prendre decisions, solucionar problemes, col·laborar, crear equips, tindre capacitat d’autonomia i tindre una imatge positiva de la seua persona, ja que aquestes són la base per formar una participació activa com a ciutadanes i ciutadans de ple dret.

7.1.d. Foment del coneixement, la divulgació i l’exercici dels drets de la infància arreplegats en la Convenció sobre els Drets del Xiquet adoptada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, en el marc de la millora de la qualitat de vida i el benestar social de la ciutadania.

7.1.e. Impuls d’espais de debat i comunicació bidireccional entre l’administració i la població juvenil, a través d’assemblees obertes i participatives, centres juvenils o altres espais, en els quals puguen aportar la seua visió de les necessitats i solucions respecte als assumptes de la localitat.

7.1.f. Elaboració de plans de treball en col·laboració amb la població infantil i juvenil, els quals definisquen les polítiques del municipi dirigides a aquests col·lectius de manera transversal a totes les àrees de gestió.

7.2 JOVENTUT

Elaborar i aprovar d’una vegada per totes, amb la participació de la joventut local, un Pla Local de Joventut, que coordine les mesures de totes les àrees de l’ajuntament adreçades a joves, i que estiga en línia amb els objectius de l’Estratègia Valenciana de Joventut de la Generalitat.

7.2.1 OCUPACIÓ

7.2.1.a. Incrementar els programes destinats a la Formació per a l’autoocupació.

7.2.1.b. Crear un Observatori de l’Ocupació Jove dins del marc dels Pactes Territorials per l’Ocupació, per a evitar la precarietat.

7.2.1.c. Impulsar programes locals de reincorporació laboral de joves amb titulació, per tal d’evitar la fugida de “cervells”

7.2.1.d. Afavorir l’ocupació de joves que estudien per a fer-ho compatible.

7.2.1.e. Elaborar un Programa específic d’incorporació al món laboral de dones joves.

7.2.1.f. Incrementar la creació de programes com Avalem Joves que tant bons resultats està donant.

7.2.1.g. Potenciar la creació de cooperatives laborals que es basen en l’economia sostenible.

7.2.1.h. Posar en marxa programes per a desenvolupar habilitats i millorar l’empleabilitat de joves que han deixat el sistema educatiu de forma precoç, aprofitant els recursos del programa “Jove Oportunitat” de l’Insitut Valencià de la Joventut.

7.2.2 EDUCACIÓ

7.2.2.a. Participar activament l’Ajuntament en les meses territorials de seguiment i aplicació de la Formació Professional Dual per tal d’afavorir la connexió entre el món educatiu i el món empresarial d’Ontinyent i comarca.

7.2.2.b. Afavorir l’associacionisme estudiantil en centres d’educació secundària.

7.2.2.c. Promoure un sistema de corresponsals juvenils als centres educatius de la nostra ciutat, i espais de coordinació i diàleg entre les delegades i delegats dels diferents centres educatius.

7.2.2.d. Desenvolupar campanyes d’educació en valors a les aules, aprofitant els recursos de l’Institut Valencià de la Joventut i la seua línea de materials “M’importa”.

7.2.2.e. Posar en marxa meses permanents de coordinació entre la UV i l’Ajuntament.

7.2.2.f. Creació per part de la UV i la FUVA d’una residència universitària a Ontinyent.

7.2.2.g. Reduïr significativament el preu del transport urbà a més d’un sistema de beques que asseguren la seua gratuïtat per a l’alumnat que ha de fer desplaçaments més llargs i té menys recursos econòmics.

7.2.2.h. Apoderar a les associacions locals d’alumnat universitari per a la interlocució en la planificació de les polítiques en aquest àmbit.

7.2.2.i. Erasmus+. Concessió de beques i ajudes municipals per a l’alumnat universitari.

7.2.2.j. Concessió d’ajudes municipals a la investigació per a joves amb titulació de la localitat.

7.2.2.k Creació de beques de formació i de pràctiques en empreses locals.

7.2.2.l. Posada en marxa d’una oficina d’assessorament a la joventut en matèria de beques, ajudes i premis, que centralitze tota la informació en aquest aspecte a nivell municipal, autonòmic, estatal i internacional.

7.2.3 CULTURA

7.2.3.a. Afavorir la creació cultural amb programes de formació i la convocatòria de beques i ajudes.

7.2.3.b. Afavorir la interacció creativa entre diferents col·lectius i artistes.

7.2.3.c. Apostar per la creació cultural per part de la joventut local i comarcal, i afavorir la seua presència en l’oferta cultural i festiva local.

7.2.3.d. Convertir les comarques en el referent cultural bàsic. Promoure programes d’intercanvi cultural amb les persones migrants que visques a la localitat.

7.2.3.f. Afavorir l’aprenentatge del valencià a les persones nouvingudes, tot garantint no només el respecte sinó la potenciació de les seues peculiaritats.

7.2.3.g. Estudi de la possibilitat d’habilitar naus o edificis històrics en desús per convertir-los en un espai d’assaig i concerts per als grups musicals de la nostra ciutat.

7.2.4 OCI I TEMPS LLIURE

7.2.4.a. Creació i impuls de programes i activitats destinades a la conscienciació vers la importància de la lluita contra la violència de gènere i masclista.

7.2.4.b. Creació i impuls de programes i activitats destinades a fomentar la tolerància, el respecte i la diversitat.

7.2.4.c. Impuls de l’associacionisme lúdic juvenil.

7.2.4.d. Potenciació de l’Espai Jove per al desenvolupament de l’oci juvenil.

7.2.4.e. Promoció de programes de formació sobre les drogues. Promoció programes locals d’educació sexual i instal·lació de màquines expenedores de preservatius a totes les instal·lacions de titularitat municipal.

7.2.4.f. Creació de programes específics de desintoxicació de joves drogoaddictes o amb problemes de ludopatia dins del marc dels programes més generals, insistint en el cas de la drogoaddicció, en la formació i la reinserció.

7.2.4.g. Planificació en el PGOU de zones específicament destinades a l’oci nocturn als llocs on siga possible.

7.2.4.h. Continuació del suport decidit a l’esport tradicional i als esports minoritaris, amb la convocatòria de competicions comarcals o intercomarcals, l’obertura de les instal·lacions necessàries i la seua introducció com a activitats extracurriculars a les escoles (o formant part del currículum de l’assignatura d’Educació Física).

7.2.4.i. Promoció de les instal·lacions esportives entre la població jove, i facilitació de l’accés a grups de joves, entitats i col·lectius per a desenvolupar activitats i projectes en elles.

7.2.4.j. Promoció de programes de viatges i excursions que tinguen com a element central el coneixement del medi, l’educació ambiental i la promoció del patrimoni valencià.

7.2.4.k. Obertura i cessió d’espais i equipaments municipals a entitats juvenils i grups de joves que desenvolupen activitats, reunions i projectes en el seu temps lliure.

7.2.4.l. Posada en marxa de zones d’accés a internet en espais públics i zones obertes del municipi.

7.2.5 PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT

7.2.5.a. Manteniment de la dotació econòmica asignada per conveni al CLJO, com a entitat organitzadora i dinamitzadora d’activitats, així com prestadora de serveis d’assessorament jove.

7.2.5.b. Posada en valor del CLJO com a màxim òrgan d’interlocució de la joventut associada i no associada de la ciutat amb l’administració.

7.2.5.c. Promoció de programes municipals de formació del voluntariat, amb posteriors experiències de pràctiques.

7.2.5.d. Afavoriment econòmic i d’infraestructures per a la constitució d’associacions de tota classe dins del municipi, especialment les creades per joves i vinculades al medi ambient, la solidaritat amb els països menys desenvolupats o amb la població socialment marginal, la promoció cultural, l’educació i la integració de les dones.

7.2.5.e. Convocatòria de fires comarcals del voluntariat que siguen punts de trobada i d’intercanvi d’experiències.

7.2.5.f. Creació d’una Mesa del Voluntariat per intercanviar experiències i aprofitar recursos.

7.2.5.g. Afavoriment a les associacions juvenils i grups de joves en la cessió de locals municipals.

7.2.5.h. Acompanyament i facilitació de recursos, espais i ajudes econòmiques a associacions juvenils i grups de joves que desenvolupen projectes socials autogestionats que afavorisquen la participació, l’associacionisme i la implicació de la joventut en la vida del municipi.

7.2.6 HABITATGE

7.2.6.a. Desenvolupament de programes municipals de lloguer social per a la joventut.


8. Avant amb l’habitatge i l’urbanisme!

8.1 HABITATGE

En les quatre dècades que han passat des de la recuperació de la democràcia, s’ha considerat que la garantia del dret a l’habitatge passava per delegar este dret en el mercat i les seues dinàmiques. Este model de caire neoliberal, que confiava en l’autoregulació dels mercats, s’ha mostrat incapaç de garantir el dret  d’accés a l’habitatge i, al contrari, ha desplaçat sectors de la població lluny de poder exercir este dret fonamental i recollit a la Constitució. Una àmplia oferta d’habitatge públic de lloguer a preus assequibles garanteix este dret i influeix en els preus del lloguer privat, tot alleujant-ne la demanda. En el període 2016-18, el preu del lloguer a Ontinyent s’ha disparat un 19%, situant-nos al capdavant entre les ciutats d’interior valencianes.

8.1.a. Creació d’un parc públic d’habitatge destinat al lloguer a preus assequibles.

8.1.b. Creació de la Regidoria d’Habitatge, amb una dotació econòmica adequada, que tinga les següents competències:

8.1.b.1. Gestió del parc públic d’habitatge.

8.1.b.2. Foment de la Rehabilitació.

8.1.b.3. Gestió Subvencions municipals a la rehabilitació d’habitatges.

8.1.b.4. Captació de subvencions d’altres administracions per a la rehabilitació.

8.1.b.5. Tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.

8.1.b.6. Gestió d’ajudes al lloguer.

8.1.b.7. Gestió d’ajudes socials per al pagament d’hipoteques / desnonaments (ajudes actualment gestionades com ajudes de primera necessitat).

8.1.b.8. Borsa de mediació per al lloguer social. Creació del cens d’habitatges deshabitats.

8.1.b.9. Auditoria de l’eficiència energètica.

8.1.b.10. Gestió d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica.

8.1.c. Impuls d’un nou model de construcció, a través de l’espenta de l’habitatge social i cooperatiu, que facilite la construcció d’habitatges en règim de lloguer social per a per persones joves i majors de 65 anys, o promoga la construcció d’habitatges socials.

8.1.d. Realització d’una relació de béns, espais, solars, etc., sense ús efectiu, propietat del l’Ajuntament, perquè puguen ser reconvertits en benefici de la ciutadania, facilitant així el complet aprofitament dels béns municipals per les persones.

8.2 URBANISME FEMINISTA I NOU PGOU

L’urbanisme ha d’estar al servei del territori i de les necessitats de la ciutadania. Ha de ser una eina per a les persones, i no contra elles, com ha succeït en els últims anys. Això suposa desenvolupar actuacions que siguen capaces de prevenir i atendre l’emergència habitacional, garantir el bon ús de l’habitatge, ampliar el nombre d’habitatges assequibles i rehabilitar el parc existent. Tanmateix, cal assolir una ciutat amb un urbanisme per als barris on la ciutat construïda siga un espai de cohesió territorial i sostenibilitat ambiental, afavorint els desplaçaments de totes les persones en la seua diversitat.

La manera com ordenem i dissenyem la ciutat, tant pel que fa a l’espai públic com al parc edificatori, esdevé un element clau en com la ciutat pot donar resposta als efectes que se’n deriven del canvi climàtic, i per tant es configura com un àmbit rellevant en la incorporació de mesures per a l’adaptació de la ciutat. L’espai públic de la ciutat ha d’adaptar-se a les necessitats de la població, garantint la qualitat de vida, el que també significa una ciutat més verda, on tothom puga gaudir del contacte amb els elements naturals a prop de casa.

8.2.a. Aposta per la revitalització urbanística de les zones històriques de la ciutat en lloc de créixer per la perifèria.

8.2.b. Millora de l’adaptació a la diversitat funcional a la nostra ciutat. Així com incloure la igualtat i la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals.

8.2.c. Incorporació de la plataforma única als carrers de la ciutat sempre que siga possible i recuperar o reutilitzar l’empedrat antic dels carrers.

8.2.d. Revisió del PGOU perquè tinga en compte les realitats actuals i no les de l’any 2007, en plena bombolla urbanística.

8.2.e. Estudi de la construcció d’una passarel·la peatonal des de l’aparcament del Trinquet de Gomis fins a Rondalla de Rondalles, per establir una comunicació directa entre el Carrer Major i el Tirador.

8.2.f. Pacificació del trànsit als camins rurals.

8.2.g. Establiment de criteris objectius per als acords amb els propietaris de solars destinats a  aparcament o altres usos públics.

8.2.h. Pacificació del trànsit a la Plaça de la Concepció i al carrer Martínez Valls per a promoure l’oci i el consum en estes zones.

8.2.i. Pacificació del trànsit al barri del Llombo, mitjançant la construcció del vial que va del carrer de les Monges Carmelites fins al pont del Salt del Bou.

8.2.j. Ciutat 30. Limitació de la velocitat dels vehicles als 30 km/h al nucli urbà.

8.2.k. Estudi de solucions definitives per millorar l’accés des de Bocairent a la ciutat.

8.2.l. Estudi de la pacificació del trànsit dins del casc antic juntament amb les associacions veïnals (accés de càrrega i descàrrega a veïnat i negocis).

8.2.m. Aprofitament dels plans d’ocupació per a rehabilitar de manera integral edificis del Centre Històric de la nostra ciutat per a ús públic i reubicació de serveis, prioritzant la zona del Carrer Major.

8.2.n. Urbanització de carrers per a vianants i ampliació de les voreres actuals amb arbres.

8.2.o. Conscienciació del deteriorament dels barris vells (Vila i Poble Nou): exigència del compliment (amb nova ordenança IEE) de les obligacions de mantenir i conservar els habitatges; possibilitar i potenciar els usos temporals, amb participació de la ciutadania, als espais infrautilitzats (solars, edificis buits, etc). Elaboració d’un pla ambiciós per retornar serveis als barris antics; facilitats de finançament i mesures fiscals importants per provocar la renovació.

8.2.p. Peatonalització del Pont Vell.

8.2.q.  Adequació d’un aparcament al poliesportiu.

8.2.r. Elaboració d’un Pla d’Inversions de Legislatura per a la finalització de l’eix comercial i urbà de la Plaça Concepció, la Plaça Major, la Plaça de Baix i mercat de dalt.

8.2.s. Continuació de la recuperació i adequació dels refugis de la Guerra Civil per a la seua visita.

8.2.t. Disseny urbà amb perspectiva feminista:

8.2.t.1. Actuacions de disseny urbà per a la convivència. Un dels reptes dels municipis recau en la recomposició del seu teixit social. L’espai públic ha jugat sempre un rol fonamental i transformador, fins al punt que el potencial de cohesió social i urbana dels municipis pot mesurar-se per la qualitat d’aquests espais.

8.2.t.2. Disseny inclusiu del municipi perquè arreplegue les necessitats de la diversitat sociològica de les persones usuàries de l’espai urbà: xiquetes i xiquets/joventut/majors, mascotes, persones amb diversitat funcional, vehicles motoritzats/vianants, turistes/residents, residència/treball. Amb especial atenció, a més, al disseny urbà amb perspectiva de gènere, mitjançant un urbanisme integrador que puga compatibilitzar usos, procurant una major proximitat dels serveis, dissenyant els carrers i barris prioritzant el benestar de les persones.

8.2.t.3. Garantia d’accessibilitat de totes les persones dins de la seua diversitat.

8.2.u. Disseny de la ciutat amigable amb la gent gran:

8.2.u.1. Participació activa en la conversió del municipi en Ciutat Amigable amb les Persones Majors i en Ciutat de les Cures.

8.2.u.2. Garantia de la planificació de barris, urbanitzacions i àrees recreatives que tinguen en compte les necessitats de la gent gran en qualsevol moment de la seua vida, com l’accessibilitat, el lloc d’encontre i també la dotació d’urinaris o inodors en entorns públics, parcs i jardins.

8.2.v. Col·laboració activa amb la Conselleria de Territori en la redacció i posada en marxa del Pla d’Acció Territorial de les Comarques Centrals Valencianes.

8.2.w. Treball amb tots els agents implicats per solucionar la problemàtica urbanística del disseminat donant suport tècnic a les persones propietàries de casetes i facilitats de finançament per aplicar mesures de minimització d’impacte territorial.

8.2.x. Creació d’una oficina de mediació i gestió per a millorar la inversió pública i privada en rehabilitació.

8.2.y. Rellançament i dotació de contingut i operativitat la Mesa del Territori, inactiva des de fa anys.


9. Avant amb el nostre patrimoni!

[PATRIMONI, TURISME, FESTES I MEMÒRIA HISTÒRICA]

Fomentarem la recuperació activa del patrimoni històric, natural, festiu i immaterial d’Ontinyent per reconèixer-nos i projectar-nos al món.

9.1 PATRIMONI

9.1.a. Dotació de serveis als barris de La Vila i el Poble Nou, i del Carrer Major.

9.1.b. Priorització de la localització de serveis a les zones històriques.

9.1.c. Continuació en l’impuls de les iniciatives en defensa i revitalització del patrimoni:

9.1.c.1. Agilització de la reconstrucció de la Muralla.

9.1.c.2. Intervenció sobre la casa Barberà i l’hort i parc de Sant Pere.

9.1.c.3. Priorització de la reforma de la Plaça Major, Plaça de Baix i Carrer Sant Antoni.

9.1.c.4. Protecció (mitjançant modificació puntual del PGOU) i restauració de la torreta del Convent de Caputxins.

9.1.d. Revisió i actualització del patrimoni arquitectònic d’Ontinyent.

9.1.e. Extracció de l’escorxador municipal del nucli urbà i reconversió de l’espai per a un ús social. Estudi de la implantació d’un Museu de la Gastronomia Local (possible seu d’una escola de formació professional de carnisseria), i connexió d’aquest amb el Museu Etnològic del Molí Descals.

9.1.f. Suport i dotació als serveis municipals d’arqueologia i museus com a garants del patrimoni local d’Ontinyent.

9.1.g. Reivindicació de la rehabilitació i excavació de la cripta de l’església de l’Assumpció de Santa Maria (la Vila).

9.2 TURISME

9.2.a. Foment d’un nou model turístic basat en les experiències patrimonials, històrics, naturals, o gastronòmiques.

9.2.b. Recuperació dels espais de participació amb agents socials.

9.2.c. Promoció de rutes de turisme sostenible per posar en valor el nostre patrimoni natural

9.2.d. Habilitació d’espais de parada i descans turístic per a promoure les excursions i visites.

9.2.e. Promoció de la creació d’una setmana turística de la Revolució Industrial.

9.2.f. Promoció, millorar i modificació de l’horari d’atenció dels museus i l’oficina de turisme.

9.2.g. Afavoriment de la creació d’empreses per a l’oferta i la promoció turístiques.

9.2.h. Creació de convenis de col·laboració amb entitats (públiques i privades) per a la promoció turística.

9.2.i. Creació d’un Pla d’Impuls de Nous Recursos Turístics.

9.2.j. Unió de les regidories de Cultura i Turisme a fi d’oferir una oferta turística cultural que potencie un turisme basat en la nostra cultura.

9.2.k. Ajudes a la rehabilitació d’habitatges per a la creació d’allotjament turístic.

9.2.l. Creació d’una xarxa entre empreses turístiques i entitats públiques per potenciar la zona i el turisme d’interior.

9.2.m. Creació d’una marca turística pròpia d’Ontinyent com a destinació de turisme cultural d’interior, i promoció d’aquesta a través d’una pàgina web turística i de presència en xarxes socials.

9.2.n. Aposta per un turisme proactiu d’immersió cultural, de qualitat sostenible i respectuós amb l’entorn i la ciutadania, que siga font de creixement econòmic i empenta per als comerços locals.

9.2.o. Reubicació de l’oficina de turisme a la Plaça Major.

9.3 FESTES

9.3.a. Suport continuat a les nostres festes tradicionals, part de la identitat festiva d’Ontinyent, mitjançant el foment de la participació popular, la projecció turística i la democratització d’aquestes.

9.3.b. Suport a les festes dels barris des d’una concepció descentralitzadora de la festa com a ferramenta per a la convivència, la inclusió i la vertebració del teixit social de la ciutat.

9.3.c. Recuperació de la històrica festa de Sant Joan.

9.3.d. Aposta per la dignificació de la festa del 9 d’Octubre, dia de totes les valencianes i valencians.

9.3.e. Dinamització de l’oferta festiva, alternativa i popular, de les festes a Ontinyent.

9.3.f. Democratització de la cultura festiva.

9.3.g. Treball, colze a colze amb la Societat de Festers, per aconseguir que les festes de Moros i Cristians d’Ontinyent siguen declarades Patrimoni Immaterial de la UNESCO.

9.4 MEMÒRIA HISTÒRICA

9.4.a. Creació de la Regidoria de Memòria Històrica.

9.4.b. Col·laboració amb les iniciatives públic-privades, associacions, universitats, i propostes ciutadanes per a la recuperació de la memòria històrica, en compliment de la Llei de Memòria Històrica

9.4.c. Aposta per la recuperació de la memòria històrica a través de la creació de les “Rutes de la memòria”, i la seua inclusió en rutes patrimonials, homenatges, educatives, formadores, des de la perspectiva de l’urbanisme, patrimoni material i immaterial.


10. Avant amb la sanitat i salut pública!

Lluitarem per aconseguir una atenció sociosanitària completa i de qualitat, tot atenent a les diverses realitats existents.

10.a. Promoció de la Dieta Mediterrània Valenciana, subscrivint la iniciativa de la Guia d’Alimentació Saludable, dins de la Xarxa REUS (Red Española de Universidades Saludables) promoguda per les Universitats Públiques.

10.b. Sol·licitud de millora de l’atenció del servei d’urgències.

10.c. Millora dels serveis d’oncologia, pediatria, psiquiatria, salut sexual-reproductiva i atenció a la dona.

10.d. Impuls del servei de salut mental.

10.e. Sol·licitud del mapa de serveis sanitaris per garantir una atenció mèdica digna a la Vall d’Albaida, i reduir els desplaçaments de persones malaltes a Xàtiva i altres poblacions.

10.f. Promoció de les aliances i la col·laboració entre els serveis d’atenció primària, salut pública, les associacions (de pacients i de tota classe), universitat, fundacions i els municipis, mitjançant la signatura de convenis o altres formes d’acord, en la realització de programes de promoció de la salut, per exemple els adreçats a la promoció de l’activitat física i de l’alimentació saludable, tals com:

10.f.1. Programes de mobilitat segura i sostenible que incloguen els camins segurs per anar a l’escola i les rutes saludables per persones adultes i majors.

10.f.2. Programes de prescripció social per promoure la salut utilitzant instal·lacions esportives municipals, paisatges naturals significatius i tota mena d‟actius relacionats amb grups i associacions de tota classe.

10.f.3. Creació de programes dirigits a gent gran, per al desenvolupament de l’exercici físic i l’alimentació saludable.

10.g. Elaboració de programes d’educació per a la salut específics destinats als centres educatius i als centres de gent gran.

10.h. Facilitació de la participació ciutadana als Consells de Salut de cada departament i zona bàsica de salut, tal com ho manifesta la Llei de Salut 8/2018 de la Comunitat Valenciana.

10.i. Creació de Fòrums de Salut Comunitària (als pobles o ciutats i/o a l’àmbit comarcal), com espais intersectorials de trobada, alfabetització en salut, formació i debat al voltant de la salut i els determinants socials a l’àmbit municipal. Fòrums adreçats a la ciutadania, associacions de tota classe i professionals de diferents sectors per tal de crear cultura participativa en salut.

10.j. Promoció dels encontres entre associacions en l’àmbit municipal per fomentar el treball en xarxa i col·laboratiu entre les mateixes i augmentar la consciència que són actius i generen salut i benestar.

10.k. Impuls o suport als projectes de salut comunitària basats en la presa de decisions o acció conjunta de ciutadania, professionals i administració, per abordar les necessitats i problemes de salut identificats, tot mobilitzant els actius personals, grupals i comunitaris.

10.l. Promoció de la salut en l’àmbit municipal durant les diferents etapes de la vida i des de diferents entorns:

10.l.1. Etapes de la vida: embaràs, criança positiva i criança, salut infantil; salut a l’adolescència i joventut; salut en les dones, salut en els homes, salut de la gent gran; salut de les persones que tenen cura d’altres persones.

10.l.2. Entorns de la vida: familiars, educatius (formals i informals), laborals, d’oci i temps lliure, urbanístics del barri/poble…

10.m. Exigència que les empreses contractades tinguen en marxa projectes de promoció de salut per a la seua població treballadora

10.n. Exigència perquè apliquen la ferramenta d’Avaluació d’Impacte en Salut per a conéixer els potencials beneficis del que van a fer tindrà sobre la salut de la població.

10.o. Confecció d’ordenances específiques per al control de riscos per a la salut i promoció de normes d’higiene pública (ordenances del soroll, d’antenes de telefonia, de centrals elèctriques dins del nucli urbà, de tinença i circulació d’animals domèstics, d’instal·lació i manteniment d’aparells d’aire condicionat i calefacció).

10.p. Continuació en la creació d’unitats de respir.

10.q. Habilitació d’uns centres de dia per atendre persones malaltes o gent gran, amb la finalitat de reduir les càrregues laborals sobre les dones i fomentar la igualtat home-dona. Creació del voluntariat de persones grans.

10.q.1. Creació de programes intergeneracionals per promoure la interacció i convivència entre població infantil, juvenil i gent gran.

10.q.2. Creació de programes d’envelliment actiu mitjançant l’estratègia de l’educació entre iguals i amb perspectiva d’actius per a la salut i determinants socials de salut.

10.q.3. Creació de programes d’acompanyament per combatre la soledat i l’afrontament del dol i les pèrdues en la gent gran a través del voluntariat i el partenariat entre municipi i associacions implicades.

10.r. Potenciació de la creació de programes de salut laboral dins dels organismes municipals.


11. Avant amb l’esport!

Donarem suport a l’esport participatiu per a la ciutadania de totes les edats, bàsic en una societat que demanda qualitat de vida i salut.

11.a. Dotació de més  visibilitat i suport al Consell d’Esports per fer-lo més partícip de les decisions municipals en matèria esportiva, així com de les inversions.

11.b. Suport a l’emprenedoria esportiva, que fa referència a la capacitat que la ciutadania, organitzada en associacions esportives, té per a proposar i impulsar noves activitats i generar processos innovadors en participació social i d’atracció turística per a Ontinyent.

11.c. Impuls de les diferents competicions esportives organitzades pels diferents clubs de la nostra ciutat com a potencial turístic.

11.d. Estudi de la creació de la Càtedra de la Pilota Valencia, entre l’Ajuntament d’Ontinyent, la Universitat de València – Campus d’Ontinyent i la Conselleria d’Esports.

11.e. Implementació d’un Pla d’Igualtat en l’esport per impulsar l’esport femení i eradicar les actituds sexistes en aquest àmbit social.

11.f. Garantia que els premis de les competicions públiques siguen equitatius.

11.g. Foment de l’esport per a la gent gran: parcs biosaludables, noves rutes per la perifèria, i promoció de les activitats intergeneracionals.

11.h. Reforma del pavelló menut per alleugerir la sobrecàrrega del pavelló, així com fer-lo accessible a tota la ciutadania.

11.i. Oferta de cursos de reciclatge per a les persones entrenadores d’esport base i jocs esportius municipals, aprofitant les diferents promocions de FCAFE per a l’adequació i desenvolupament d’activitats.

11.j. Promoció de la participació de l’alumnat de del Grau de FCAFE en la pràctica i ensenyament en els diferents clubs de la ciutat, en col·laboració amb la Universitat de València – Campus d’Ontinyent

11.k. Actualització de la quantia econòmica destinada a les Escoles Esportives Municipals per adequar-la a la normativa  dels convenis existents.

11.l. Estudi de la construcció d’una zona de vestidors a la pista d’atletisme que done servei tant a les persones usuàries de les pistes, com a les usuàries del velòdrom.

11.m. Estudi de la creació d’un Pla Estratègic Esportiu.

11.n. Facilitació als clubs esportius de la ciutat de l’utilització les instal·lacions del poliesportiu, per donar-li vida a aquest

11.o. Estudi de la cessió als clubs esportius d’Ontinyent de les instal·lacions esportives municipals arreu de la ciutat per evitar la saturació en l’horari punta (17-19h).

11.p. Elaboració d’una programació esportiva diversificada i continuada

11.q. Desenvolupament d’iniciatives com “escola i esport” o “tercera edat i esport”.


12. Avant amb la convivència i la seguretat!

Dissenyarem i desplegarem les estratègies i recursos necessaris per garantir la seguretat dels diversos espais del nostre terme municipal.

12.a. Obertura d’una oficina local de la Policia de la Generalitat Valenciana, a fi de dotar la ciutat de més recursos i efectius.

12.b. Creació d’una Policia de Barri, així com d’una seu de policies al disseminat.

12.c. Creació o potenciació d’un Consell de Seguretat Ciutadana amb la participació de  representants de la Corporació, de la Policia Local, de les associacions veïnals, del comerç, dels centres educatius, de les associacions juvenils i d’altres que siguen d’interès comunitari, comptant també amb la ciutadania no organitzada.

12.d. Garantia d’un servei administratiu eficient, propi o delegat en una altra administració, per a la tramitació del procediment sancionador i la sol·licitud i tramitació de permisos.

12.e. Elaboració d’una programació continuada de campanyes de prevenció, sobretot en aspectes d’educació viària i de drogodependències, de difusió dels drets de les persones, i d’altres de sensibilització com ara la bona utilització dels espais i dels serveis públics. Totes aquestes campanyes han de comptar amb la participació del món educatiu.