Debat electoral 2015 | Comarcal TV | Casal Jaume I | Ames de Casa